Izvršen prvi nadzorni audit prema ISO 9001

Tuzla, 03.06.2016. godine
By: Amela Zahirović i Admir Hukić

Auditori međunarodno akreditivane certifikacijske kuće TÜV NORD iz Njemačke, danas su u JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla, izvršili prvi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom, prema međunarodnom standardu ISO 9001.

Služba za zapošljavanje je 2008. godine svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima ISO 9001 (Sistem upravljanja kvalitetom), a koji se kontinuirano održava i unapređuje.

Menadžment i zaposlenici Službe svoju opredijeljenost ka primjeni i stalnom unapređenju efektivnosti Sistema upravljanja kvalitetom manifestuje, između ostalog, putem:

– Jasno definisane organizacije procesa rada i poslovanja, u okviru koje je utvrđen značaj i odgovornost svih zaposlenih;
– Definisanih ciljeva kvaliteta i utvrđene potrebe za donošenje i kontrolu planova njihovog ostvarenja;
– Timskog rada rukovodstva i svih zaposlenih;
– Stalne provjere Sistema upravljanja kvalitetom, na osnovu analiza problema u procesima rada;
– Stalne brige o resursima neophodnim za izvođenje procesa rada, sa akcentom na razvoj ljudskih resursa;
– Izgradnje partnerskih odnosa sa korisnicima usluga i drugim zainteresovanim stranama itd.

Potrebe, zahtjevi i očekivanja korisnika usluga su primarna orjentacija Službe, tako da su svi procesi rada i poslovanja usmjereni ka:

– Zadovoljenju potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga;
– Obezbjeđenju visokog nivoa kvaliteta usluga i procesa rada;
– Ostvarenju partnerskih odnosa sa korisnicima usluga, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima.

Predmet današnjeg audita bile su sve funkcije, organizacione jedinice i procesi u Službi (osim Odjeljenja za analitičko – planske i finansijske poslove).

Na kraju audita, audit tim je rukovodstvu Službe saopštio rezultate audita. U izvještaju je konstatovano da nije uočena niti jedna neusklađenost (neispunjenost nekog zahtjeva Standarda), te da su zabilježeni vidljivi pomaci u unapređenju Sistema upravljanja kvalitetom.