IZMJENU I DOPUNU JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar

Na osnovu člana 20a Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/00, 32/01 i 18/05), Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Službene novine FederacijeBiH”, br. 38/03 i 86/15) i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Federalnog zavodaza PIO/MIO s koeficijentima složenosti radnih mjesta, Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, objavljuje: IZMJENU I DOPUNU JAVNOG OGLASA za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, objavljenog u dnevnim listovima “Dnevni avaz” i “Večernji list” i na web stranici Federalnog zavoda od 17.02.2019. godine.

Izmjene i dopune javnog oglasa možete pogledati OVDJE.