Fondacija Selo mira Turija: Oglas o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme na poslove i radne zadatke domaćica/odgajatelj(ica)/pomajka – 1 izvršilac

Fondacija Selo mira Turija raspisuje oglas o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme na poslove i radne zadatke domaćica/odgajatelj(ica)/pomajka – 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati/kandidatkinje treba da posjeduje iskustvo u vođenju porodice. U obzir mogu doći i kandidati/kandidatkinje sa jednim ili dvoje djece. Pored redovnih neto primanja (plate) kandidati/kandidatkinje u toku kalendarske godine ima pravo na korištenje godišnjeg odmora i regres. Kandidati/kandidatkinje tokom rada imaju obezbijeđenu ishranu, boravak te sve što je potrebno za njen rad u porodici kao i besplatno školovanje svoje djece. Kandidati/kandidatkinje bi boravila u porodici dvadeset i četiri sata. Jedan dan u sedmici je slobodan dan.

Potrebna dokumentacija:

  •  kopija diplome/svjedočanstva o završenom školovanju – osmogodišnja (poželjno, ukoliko posjeduje)
  • Molba/zahtjev za posao

Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti lično ili poštom na adresu Fondacija Selo Mira, Rudolf Walther Fondacije bb, 75306 Turija. Sa kandidatina/kandidatkinjam će biti obavljani informativni razgovori u prostorijama Fondacije Sela mira Turija.

Oglas je objavljen 11.10.2021. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Dodatne informacije putem telefon 035 564 560.