Agencija Securitas BH: Zaštitar – 20 izvršilaca

Securitas BH doo Sarajevo raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Zaštitar za područja Zenice, Tuzle i Sarajeva – 20 izvršilaca.

Uslovi:

  • da ste državljanin Bosne i Hercegovine,
  • posjedovanje Certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine,
  • završena minimalno srednja stručna sprema,
  • da se protiv vas ne vodi krivični postupak,
  • da niste osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da niste proglašeni odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja.

Zainteresovani kandidati prijavu uz biografiju/CV mogu dostaviti putem e-mail adrese info@securitas.ba.

Oglas ostaje otvoren do 7.11.2021. godine.