CES Tuzla: Subvencionisani program obuke iz njemačkog jezika za nezaposlene i studente

Kao društveno odgovorna obrazovna institucija, CES Tuzla raspisuje upis na subvencionisani kurs njemačkog jezika za nivo A1 (CEFR).

Osnovne informacije o programu:

• Program je osmišljen da nezaposlenim licima i studentima omogući pohađanje programa pod subvencionisanim uslovima uz mjesečnu članarinu od 40 KM.

• Polaznici programa su obavezni da redovno pohađaju nastavu (obavezno je prisustvo na minimum 80% časova) i da polože završni ispit. Završni ispit je uslov za zvanično izdavanje CES certifikata.

• Trajanje kursa: 4 mjeseca (dva puta sedmično po sat vremena)

• Nivo kursa: A1 (tokom obuke, obuhvatiće se cjelokupan nivo A1.1 i A1.2)

• Nakon završetka programa polaznici koji uspješno polože završni ispit spremni su za polaganje međunarodno priznatih ispita iz njemačkog jezika.

• Za prijavu na program potrebno je dostaviti uvjerenje da se polaznik nalazi na evidenciji nezaposlenih ili uvjerenje iz studentske službe.

• Prijavu možete izvršiti na broj telefona 061 883 502 ili cambridgetz@cambridgeschool.ba. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, kontakt telefon i naglasiti da se prijavljujete za subvencionisani program obuke iz njemačkog jezika za nivo A1.

subvencionisani kurs njemackog jezika 2