Adam i Co Gračanica: Ekonomski tehničar – 1 izvršilac(m/ž)

Adam Co d.o.o. raspisuje oglas za upražnjeno radno mjesto na poziciji ekonomski tehničar – 1 izvršilac(m/ž).

Uslovi:

 • Najmanje SSS ekonomski tehničar
 • Iskustvo u sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poštivanje zadanih rokova
 • Sklonost timskom radu
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje

Opis poslova:

 • Knjiženje svih ulaznih i izlaznih računa
 • Knjiženje svih ostalih poslovnih dokumenata
 • Priprema platnih naloga za sve vrste plaćanja
 • Dnevno knjiženje bankovnih izvoda
 • Izrada odobrenja, kompenzacija
 • Praćenje i knjiženje putnih naloga
 • Knjiženje blagajničkog dnevnika
 • Obračun i knjiženje plata
 • Sudjelovanje u obračunu PDV-a
 • Praćenje zakonskih propisa iz područja računovodstva
 • Saradnja s bankama, revizorima i ostalim vanjskim partnerima
 • Obavljanje i drugih administrativnih i kadrovskih poslova

Poslodavac nudi:

 • Stimulativne radne uslove
 • Ugodno radno okruženje
 • Kontinuirano poslovno usavršavanje i edukaciju

Prijave i slanje CV-a na e-mail adresu adamcoinf@yahoo.com ili putem pošte na adresu Adam Co doo, Donja Lohinja bb, 75320 Gračanica. Više informacija na broj telefona 035 780 562.

Mjesto rada: Donja Lohinja bb, Gračanica (prvi mjesec rada Bukinje-Tuzla)

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.