Završen ciklus radionica strateškog komuniciranja javnih službi/zavoda za zapošljavanje BiH

Projekat zapošljavanja mladih YEP u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje u periodu od 4. do 5. decembra održali su završnu radionicu o temi “Evaluacija implementiranih komunikacijskih planova”, a u okviru tematske oblasti „Jačanja strateškog komuniciranja javnih službi za zapošljavanje”.

Predstavnici javnih službi za zapošljavanje iz cijele BiH su kontinuirano tokom 2019. godine imali edukativne radionice o značaju strateškog komuniciranja i njegovom značaju u podizanju svijesti o radu službi za zapošljavanje.

Teme koje su realizovane vezane su za prepoznavanje dobrih i loših praksi, pripreme plana za unapređenje komunikacije službi sa javnostima, kao i razmjena iskustava i definisanje naučenih lekcija.

Krajnji proizvod navedene obuke jeste da je svaka služba za zapošljavanje izradila za svoju ustanovu “Strategiju komuniciranja 2019 – 2023”.