ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK: OBAVIJEST o produženju roka za podnošenje prijava na Javni oglas

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na sljedeća radna mjesta:

  1. Diplomirani zdravstveni tehničar – 3 izvršioca u Službi za higijenu i zdravstvenu ekologiju
  2. Diplomirani zdravstveni tehničar – 1 izvršioc u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite
  3. Zdravstveni tehničar – 1 izvršioc u Službi za epidemiologiju,

koji je objavljen dana 18.02.2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i web stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, se produžava do subote, 07.03.2020. godine.

Link sa objavom javnog oglasa od 18.2.2020. godine nalazi se ispod:

JAVNI OGLAS