Zavarivač – jedan izvršilac

Adnan Muhić s.p – Republika Slovenija raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Zavarivač – jedan izvršilac

Uslovi:

NK, KV
Atest za zavarivača

Smještaj radnika snosi poslodavac

Prijave na oglas i više informacija na broj telefona +386 70 541 821, kontakt osoba Adnan Muhić, email adresa muhicadnansp@gmail.com (na oglas poslati i biografiju)

Oglas ostaje otvoren do 5.4.2019

Biografiju preuzmite na linku ispod
Biografija (CV) – Za sva nezaposlena lica u BiH