Zavarivač – dva izvršioca

GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o Lukavac raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto: Zavarivač – dva izvršioca.

Radnik se prima u odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, uz mogućnost produženja.

Uslovi:

VK/V stepen stručne spreme mašinskog smjera
Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
Posjedovanje odgovarajućih i važećih atesta za zavarivanje (REL, MIG, TIG i autogeno zavarivanje)

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (diploma o završenom obrazovanju, uvjerenje o radnom stažu, odgovarajući certifikati za zavarivanje i slično), potrebno je dostaviti lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Oglas je otvoren do 07.01.2019. godine