Zapošljavanje mladih kadrova u zdravstvenim ustanovama

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poziva zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i oni koji se nalaze na evidencijama Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu broj: 13/1-34-8432/19 od 18.04.2019. godine

Cilj ovog Programa je obezbijediti mladi stručni kadar u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te dati poticaj – podršku upošljavanju doktora medicine i doktora stomatologije koji su imali ugovor o radu potpisan sa zdravstvenim ustanovama po Programu zapošljavanja u 2018. godini kroz finansiranje zapošljavanja u periodu 12 mjeseci kumulativno i onih koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, sto će im pored sticanja znanja i vještina pružiti priliku za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a zdravstvenim ustanovama nadomjestiti nedostatak kadra nastao zbog odlaska u penziju i zbog odlaska u inostranstvo radi zapošljavanja

Poziv zdravstvenim ustanovama – zapošljavanje mladih kadrova

Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama – 2019

izvor: Zavod zdravstvenog osiguranja TK