Žalbena komisija Vijeća za štampu BiH utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla je 26.06.2016. godine uputila Žalbu Vijeću za štampu BiH na tekst Radio Kameleona “Događaj sedmice: Traži se istraga o zapošljavanju!?”.

Žalbena komisija Vijeća za štampu BiH na sjednici održanoj 28.07.2016. godine razmotrila je žalbu i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH. Komisija je konstatovala da su prekršeni:

– Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 4/5
– Član 7 – Mogućnost odgovora
– Član 15 – Žalba (Demanti nije objavljen na portalu www.radiokameleon.ba)

Odluku prenosimo u cjelosti:

odluka-zk-vzsubih-szztk-radiokameleon-ba-page-001

ODLUKA pdf.