XII Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica 2023: Liste po Ponovljenom javnom pozivu od 7.12.2023.

Liste po Ponovljenom javnom pozivu od 7.12.2023. po XII Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica 2023:

Odluka i Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove
Odluka i Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove
Odluka i Lista neraspoređenih kandidata