X Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica: Liste poslodavaca po Prvom ponovljenom javnom pozivu od 7.12.2021. godine

Liste poslodavaca koji su aplicirali na X Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, po Prvom ponovljenom javnom pozivu od 7.12.2021. godine:

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove

Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove

Lista neraspoređenih kandidata