VIII Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica: LISTE poslodavaca i kandidata

Liste poslodavaca i kandidata po II ponovljenom Javnom pozivu od 11.12.2019. godine, VIII Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica možete preuzeti na linkovima ISPOD:

  1. Lista RASPOREĐENIH kandidata,
  2. Lista NERASPOREĐENIH kandidata,
  3. Lista POSLODAVACA kojima nisu raspoređeni kandidati i
  4. Lista POSLODAVACA koji ispunjavaju uslove.