Valplast d.o.o/Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Valplast d.o.o Srebrenik raspisuje oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na period od najduže godinu dana, sa završenom VSS-VII stepen, odnosno, s visokim obrazovanjem drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja u zanimanju:

Diplomirani ekonomista-bachelor ekonomije, smjer finansije i računovodstvo ili finansije, bankarstvo i osiguranje

NAPOMENA:Licima koja se stručno osposobljavaju pripada naknada za topli obrok i prijevoz

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti svakim radnim danom u prostorijae društva na adresu Duboki Potok b.b ili pozvati na broj telefona 035 699-004 ili 063 399-849 ili putem imejla: valplast.doo@gmail.com

Prilikom prijave dostaviti i kraću biografiju