Uvođenje dodatnih izmjena u pružanju usluga Službe za zapošljavanje

Služba za zapošljavanje TK u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva TK uvodi dodatne izmjene u pružanju usluga korisnicima zbog minimiziranja rizika od širenja Corona virusa.

Prema posljednjim instrukcijama Služba će pružati samo usluge odjave sa evidencije u svrhu zaposlenja, prijave iz radnog odnosa kojima se bliži istek roka od 30 dana predviđenog za prijavu na evidenciju i izdavanje uvjerenja samo u svrhu rješavanja hitnih pitanja.

Služba je formirala i Tim za preduzimanje mjera za prevenciju širenja epidemije i informisanje koji će biti u stalnom kontaktu sa Kriznim štabom Ministarstva zdravlja TK, te će o svim promjenama u radu korisnike svojih usluga redovno obavještavati.

Sve informacije korisnici mogu dobiti putem web stranice Službe www.szztk.ba, e-mail adrese info@szztk.ba ili putem nekog od brojeva telefona koji se nalaze u meniju kontakti na web stranici.