Upravnik RJ Željeznički saobraćaj – 1 izvršilac

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeću radnu poziciju: Upravnik RJ Željeznički saobraćaj – 1 izvršilac.

Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, uz mogućnost produženja

Uslovi:

VSS/VII stepen, završen Saobraćajni fakultet
Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
Poznavanje rada na računaru
Poznavanje engleskog jezika

Potrebni dokumenti:

-kopija diplome,
-uvjerenje o radnom stažu,
-certifikat o poznavanju rada na računaru,
-certifikat o poznavanju engleskog jezika

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Prijave na konkurs poslati putem e-mailoa posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Konkurs ostaje otvoren do 29.12.2018.