Upozorenje Nezavisnog sindikata radnika Slovenije bosanskohercegovačkim radnicima

Nezavisni sindikat radnika Slovenije (NSDS) uputio je upozorenje bosanskohercegovačkim radnicima koji se putem sporazuma između Vijeća minjsitara BiH i Vlade Republike Slovenije zapošljavaju u toj državi.

Upozorenje koje je napisano u 18. tačaka prenosimo u cjelosti:

1. Informišite se tačno o načinu zapošljavanja bosanskohercegovačkih radnika u Sloveniji preko Sporazuma između BIH i SLO,
2. Provjerite kako inače radi firma u kojoj se želite zaposliti i na šta se možda pritužuju drugi radnici,
3. Pazite – dezinformacije i manipulacije radnika su jako česte,
4. U firmi ne potpisujte i ne ostavljajte svoj potpis na bijelim neispisanim papirima. To je prilika da se vaš potpis zloupotrijebi i na papir doda bilo šta. Šteta se tada teško popravi!!!
5. Ne potpisujte nikakav ugovor ili izjavu koju ne razumijete. Ne potpisujte ništa što ne
razumijete.Slikajte i pošaljite sindikatu da provjeri šta je napisano,
6. Sadržaj ugovora o radu pojasnite sa osobom iz sindikata,
7. Važno je, da po datumima redovno vodite vlastiti dnevnik rada i pišete sve vaše prekovremene radne sate,
8. Ako prijavite boravak u Sloveniji na adresi vašeg poslodavca, posljedice iskorištavanja radnika mogu biti veće,
9. Zakon o radu u Republici Sloveniji važi i za radnike i za poslodavce,
10. Nemojte dozvoliti, da vas poslodavci prisiljavaju da kršite zakon o radu i nemojte dozvoliti, da se vama radnička prava krše,
11. I kada vam se ponude za posao učine jako dobre, budite uvijek oprezni i provjerite sve s nekim ko Zakon o radu u Republici Slovenije poznaje bolje od vas (na primjer sindikat),
12. Doživite li povredu na radnom mjestu, i inače ako se razbolite u inostranstvu, bilo gdje da se nalazite (u bilo kojoj državi), odmah se javite najbližem ljekaru, i ako je moguće i sindikatu. Evropska kartica zdravstvenog osiguranja će vam pomoći u većini država Evrope,
13. Nije preporučljivo, da dajete otkaz poslodavcu, dok se ne posavjetujete sa svojim sindikatom. Otkaz poslodavcu se mora dati na zakonit način. Postoji više vrsta otkaza Ugovora o radu,
14. Adresa na kojoj ste prijavljeni mora biti vrijedna povjerenja, kao i osoba zadužena za vašu poštu,
15. Redovno provjeravajte primanje pošte na adresi na kojoj ste prijavljeni. Poštu u plavoj koverti ili preporučenu poštu dostavite što prije u sindikat,

16. O vašim radničkim pravima se na vrijeme podučite u sindikatu,
17. Učlanite se u sindikat i provjeravajte sve informacije preko sindikata. Provjerite, da li vaš sindikat ima neke informacije o vašoj firmi,
18. Sindikat ima savjetnike, koji se bave specifičnim problemima svih stranih radnika.

Neodvisni sindikat delavcev Slovenije,
Slovenska cesta 54, Ljubljana,
00386 (0)59 053 850 – Kontakt osoba Boris Perš
00386 70 639 864 – Dušan Perš i
00386 (0)590 53 850 – fixni broj Nezavisnog sindikata radnika Slovenije (NSDS).