Univerzitet u Tuzli:Konkurs za prijem asistenata i viših asistenata u radni odnos

Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenata i viših asistenata na sljedećim fakultetima:

1. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – 1 izvršilac
2. Ekonomski fakultet – 1 izvršilac
3. Farmaceutski fakultet – 1 izvršilac
4. Filozofski fakultet – 1 izvršilac
5. Mašinski fakultet – 1 izvršilac
6. Medicinski fakultet – 1 izvršilac
7. Prirodno-matematički fakultet – 1 izvršilac
8. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet – 1 izvršilac
9. Tehnološki fakultet – 1 izvršilac

Uslove konkursa i druge informacije pogledajte u linku ispod:

untz_konkurs

Konkurs objavljen u dnevnom listu Dnevni avaz dana 17.juna 2019