UNIS TOK Kalesija: Konkurs za prijem u radni odnos

„UNIS-TOK“ d.o.o. – Tvornica odbojno vlačnih naprava i otkivaka Kalesija

Objavljuje

KONKURS

Za prijem u radni odnos 

Poziva kadrove  motivisane za rad u izvozno i razvojno orjentisanoj proizvodnoj firmi.

Traži se slijedeći broj izvršilaca, koji uz opšte zakonom predviđene uslove, treba da  ispunjavaju  i  sljedeće uslove za obavljanje poslova:

 1. Kovač majstor – 20 izvršilaca (sa iskustvom);
 2. SSS bez obzira na usmjerenje, s tim da se preferiraju usmjerenja metalne struke;
 3. Spol – muški;
 4. Plata od 1500,00 KM do 2000,00 KM;
 5. Radno vrijeme – 8 h dnevno organizovano u 3 smjene;
 6. Obezbjeđen topli obrok u restoranu firme;
 7. Korištenje godišnjeg odmora i praznika u skladu sa Zakonom o radu FBiH.
 • Pomoćni kovač – kovač kalibrista – 15 izvršilaca (iskustvo nije neophodno);
 • SSS bez obzira na usmjerenje, s tim da se preferiraju usmjerenja metalne struke;
 • Spol – muški;
 • Plata od 1100,00 KM do 1400,00 KM;
 • Radno vrijeme – 08,00h dnevno organizovano u 3 smjene;
 • Obezbjeđen topli obrok u restoranu firme;
 • Korištenje godišnjeg odmora i praznika u skladu sa Zakonom o radu FBiH.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Uz prijavu dostaviti biografiju, kontakt podatke i dokaze o ispunjenju uslova konkursa (kopije dokumenata).

NAPOMENA: Svi primljeni kandidati po zasnivanju radnog odnosa će biti obučeni za određeni posao od strane Stručnog tima firme.

Prijave donijeti lično ili slati na adresu:

„UNIS-TOK“ d.o.o.

Ul.Senada Hodžića –Mehdina 34, 75260 Kalesija sa naznakom

PRIJAVA NA KONKURS ZA POSAO,

 ili na e-mail: unistok@bih.net.ba, sa istom naznakom.