TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla – stručni saradnik za registraciju lijekova i medicinskih sredstava – 1 izvršilac

TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: stručni saradnik za registraciju lijekova i medicinskih sredstava – 1 izvršilac.

Uslovi:
– završen Farmaceutski fakultet
– aktivno znanje pisanog i govornog engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru (MS Office, Word, Excel)
– vozačka dozvola B kategorije

Radno mjesto podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:
– priprema i predaja dokumentacije za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava BiH
– Priprema i predaja dokumentacije za dobivanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet
– poštivanje regulative iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava
– praćenje dokumentacije u toku procedura za dobivanje/obnovu/izmjenu odobrenja za stavljanje lijekova i medicinskih sredstava u promet

Mjesto zaposlenja: Tuzla

Probni rad u trajanju od tri mjeseca je obavezan.

Prijava na konkurs koja sadrži CV sa fotografijom se podnosi lično na adresu: TUZLA-FARM d.o.o., Rudarska 71, 75000 Tuzla sa naznakom “ZA KONKURS – Stručni saradnik za registraciju lijekova i medicinskih sredstava” ili na e-mail adresu: emina.ajdaslic@tuzlafarm.com

Nepotpune prijave neće biti razmatrane, a kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Konkurs ostaje otvoren do 23.05.2018.