TÜV NORD izvršio nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom, nisu uočene nikakve nepravilnosti

Certifikacijska kuća TÜV NORD, 16.4.2019. godine, izvršila je nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom, a prema Međunarodnom standardu ISO 9001:2015, u Službi za zapošljavanje TK.

Sistem upravljanja kvalitetom, prema Standardu ISO 9001, uspostavljen je i implementiran u Službi za zapošljavanje već 10 godina i kontinuirano se unapređuje. Nakon izvršenog recertifikacijskog audita prema novoj revidiranoj verziji Standarda, u 2018. godini, TÜV NORD je izdala Službi prestižni certifikat ISO 9001:2015.

„Prema audit izvještaju, auditori nisu uočili ni jednu neusklađenost koja navodi na sumnju da upravljanje procesima nije učinkovito ili usluge ne ispunjavaju specificirane zahtjeve. Takođe, nisu uočene bilo kakve neusklađenosti koje utiču ili mogu uticati na sposbnost sistema upravljanja kvalitetom da postigne željene rezultate“, naveo je mr. Admir Hukić, dipl. ing. el., Menadžer za kvalitet i informacionu sigurnost u Službi za zapošljavanje TK.

Predmet nadzornog audita bile su skoro sve organizacione jedinice Službe za zapošljavanje, uključujući i tri općinska biroa za zapošljavanje Doboj Istok, Gračanica i Lukavac, a auditori su dali i pet preporuka za moguća poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom.