Trag fondacija: Konkurs za program „Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!” otvoren do 29. januara!

Trag fondacija je, uz podršku Porticus fondacije, te u partnerstvu sa Fondacijom Tuzlanske zajednice, Fondacijom Mozaik i Fondacijom Hastor, početkom decembra 2020. godine u Bosni i Hercegovini pokrenula konkurs za program „Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!”.

Ukoliko ste osoba koja već radi ili želi raditi na poboljšanju uslova života u vašoj zajednici, a imate još najmanje dva istomišljenika, obratite pažnju na ovaj konkurs. Program „Fondacija našeg kraja” je osmišljen kao inkubator za lokalne fondacije, koji će vam pružiti informacije, mentorstvo, poznanstva, a nakon samostalno prikupljenog prvog fonda i dodatna finansijska sredstva potrebna za osnivanje i dugoročnu podršku inicijativama vašeg kraja.

Lokalne fondacije su se pokazale kao ključni pokretač promjena u zajednici, jer pokreću, inspirišu i osnažuju građane da se udruže i poboljšaju svoje neposredno okruženje. Postoje u cijelom svijetu i svakodnevno rade na prikupljanju sredstava od pojedinaca i kompanija u svojim zajednicama kako bi tim sredstvima, uz trud i znanje, podržale svoje sugrađane i njihove inicijative da svijet učine boljim za sve.

Koji je prvi naredni korak?

Organizujte se i prijavite na konkurs „Fondacija našeg kraja” koji je otvoren do 29. januara 2021. godine do 17.00 sati. Sve što trebate uraditi jeste da popunite jednostavan formular na web stranici www.lokalnefondacije.ba, a Trag fondacija će izabrati i kontaktirati grupe koje će učestovati u ovom programu.

Biti dio ovog programa znači dobijanje mentorske podrške, ali i zadatka da se prikupi određena suma novca za rad svoje fondacije, koju će Trag fondacija duplirati. Ukupan iznos koji odabrana grupa treba prikupiti je 15.000 EUR, što sa dodatnih 15.000 EUR od strane Trag fondacije čini značajan početni budžet lokalne fondacije.

Lokalne fondacije su brže, fleksibilnije i usmjerenije na konkretne potrebe u poređenju sa bilo kojim velikim sistemom koji je usporen svojim procedurama i administracijom.
Više o Trag fondaciji možete pronaći na www.tragfondacija.org

PRIJAVITE SE NA KONKURS