Termal INT Lopare: Računovođa sa licencom – 1 izvršilac

Termal INT doo Lopare u svom proizvodnom programu, proizvodi kotlove – peći koji koriste pelet i čvrsto gorivo, panelne radijatore i rezervoare za skladištenje raznih tekućina namjenjenih uglavnom za strano tržište. Termal Int doo je u potrazi za osobom koja će upotpuniti tim i zajedno sa njima nastaviti sa ispunjavanjem vizije i ostvarenja uspješnog kontinuiteta poslovanja. Zbog proširenja procesa proizvodnje i otvaranja novih proizvodnih pogona i sektora Termal Int doo je u potrazu za računovođom sa licencom.

Opis posla:

 • Kontinuirano praćenje Zakona i propisa iz oblasti računovovostva, finansija i poreza i primjena istih u poslovanju
 • Vođenje finansijkog knjigovodstva i poreskih evidencija
 • Poznavanje poreske politike
 • Poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i primjena istih u računovodstevnom sprovođenju poslovnih promjena
 • Poznavanje knjigovodtva iz oblasti proizvodnje
 • Sastavlјanje i izrada finansijskih izvještaja
 • Kontrolisanje svih računovosdtvenih radnji u okviru poslovanja i podnošnjenje izvještaja o sprovedenim aktivnostima poslodavcu
 • Obavlјanje ostalih poslova iz domena računovodtva u skladu sa potrebama poslodavc

Uslovi:

 • Završena visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista
 • Pet (5) godina iskustva na poslovima računovostva 
 • Posjedovanje važeće licence za računovođu
 • Poznavanje MSFI/ MRS i poreskih propisa
 • Nezavisno i odgovorno lice visokih profesionalnih standarda
 • Sklonost za rad u timu
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Kontakt informacije za prijavu:

Za sve informacije u vezi konkursa možete se obratiti na snjedeći broj telefona: 055/420-424

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.