Subvencionisani program obuke iz njemačkog jezika za nezaposlene i studente

CES Tuzla raspisuje upis na subvencionisani kurs njemačkog jezika za nivo A1, A2 i B1(CEFR).

Osnovne informacije o programu:

• Program je osmišljen da nezaposlenim licima i studentima omogući pohađanje programa pod subvencionisanim uslovima uz mjesečnu članarinu za nivo A1, A2 od 40 KM i B1 za 50 KM.

• Polaznici programa su obavezni da redovno pohađaju nastavu (obavezno je prisustvona minimum 80% časova) i da polože završni ispit. Završni ispit je uslov za zvanično izdavanje CES certifikata.

• Trajanje kursa: 5 mjeseci (dva puta sedmično po sat vremena)

• Nivo kursa: A1 (tokom obuke, obuhvatiće se cjelokupan nivo A1, A2 I B1)

• Nakon završetka programa polaznici koji uspješno polože završni ispit spremni su zapolaganje međunarodno priznatih ispita iz njemačkog jezika.

• Za prijavu na program potrebno je dostaviti uvjerenje da se polaznik nalazi na evidenciji nezaposlenih ili uvjerenje iz studentske sluzbe.

Prijavu možete izvršiti na broj telefona 061 858 898 ili cambridgetz@cambridgeschool.ba. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, kontakt telefon i naglasiti da se prijavljujete zasubvencionisani program obuke iz njemačkog jezika za nivo A1,A2 i B1.