Stručni saradnik za administraciju baza podataka (m/ž) – 2 izvršioca

NLB Banka d.d Sarajevo raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Stručni saradnik za administraciju baza podataka (m/ž) – 2 izvršioca

Mjesto rada: Sarajevo ili Tuzla – na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove:

završena visoka stručna sprema informatičkog ili drugog smijera,
radno iskustvo minimalno 2-3 godine na istim ili sličnim poslovima,
prebivalište na području regije rada,
aktivno znanje engleskog jezika
iskustvo u administriranju Oracle baza podataka i generalno poznavanje Oracle tehnologija od minimalno 2 godine

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje svoje prijave sa biografijom, tačnom adresom stanovanja, brojem kontakt telefona i dokazom o ispunjavanju uslova mogu izvršiti putem prijavnog obrasca na web stranici Banke

Oglas ostaje otvoren do 25.6.2019

Oglas preuzet sa stranice/više informacija o oglasu: posao.ba