Statistički bilten – podaci za maj 2018.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u maju 2018. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 99.751.

Putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla tražnja za radnom snagom u maju 2018. godine iznosila je 1.342, što je za 346 osoba manje nego u prethodnom mjesecu ili 79,5 %.

Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u maju su zaposlene 1.624 osobe, što je za 10 osoba manje nego u aprilu 2018. godine ili 99,39%.

U maju 2018. godine biroima za zapošljavanje poslodavci-organizacije su podnijeli 1.133 prijave o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu.

Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla na kraju maja 2018. godine evidentirano je 80.248 nezaposlenih osoba. Stručne osobe učestvuju sa 53.549 ili 66,73 %, a nestručne sa 26.699 ili 33,27%.

U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u maju su 46.833 žene.

Statistički bilten pogledajte OVDJE.