Statistički bilten – podaci za juni 2018.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u junu 2018. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 99.771.

Putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla tražnja za radnom snagom u junu 2018. godine iznosila je 1.553, što je za 211 osoba više nego u prethodnom mjesecu ili 115,72 %.

Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u junu je zaposlena 1.471 osoba, što je za 153 osoba manje nego u maju 2018. godine ili 90,58%.

U junu 2018. godine biroima za zapošljavanje poslodavci-organizacije su podnijeli 1.220 prijava o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu.

Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla na kraju juna 2018. godine evidentirano je 79.996 nezaposlenih osobe. Stručne osobe učestvuju sa 53.448 ili 66,81 %, a nestručne sa 26.548 ili 33,19%.

U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u junu su 46.857 žene.

Statistički bilten pogledajte OVDJE.