SOS Dječije selo Gračanica: Stručni/na saradnik/ica u timu za razvoj djece – 1 izvršilac

SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine za Program SOS Dječije selo Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Stručni/na saradnik/ica u timu za razvoj djece – 1 izvršilac na određeno vrijeme.

Misija pozicije:

Saradnik/ica za razvoj djece je odgovoran da pruži mogućnosti i programe koji podržavaju SOS majku/par u poticanju razvoja njihove djece. Surađuju sa SOS majkom/roditeljem u procesu razvojnog planiranja za djecu i informira stručni tim o statusu. Aktivno učestvuje u radu stručnog tima i implementira dogovore i planove. Osigurava da djeca i SOS-porodice dobivaju podršku koja je porodici potrebna. Saradnik/ica za razvoj djece u
cjelosti poštuje i implementira sve SOS standarde brige o djeci, te i druge relevantne politike i koncepte.

Glavne dužnosti i zadaci:

 • Pruža podršku SOS majci/SOS roditelju u vođenju porodice;
 • Pruža podršku u individualnom razvoju djeteta;
 • Učestvuje u radu timova u Dječijem selu;
 • Vrši planiranje, monitoring i evaluaciju planova rada i razvojnih planova;
 • Daje preporuke za unapređenje i funkcioniranje porodičnog sistema;
 • Učestvuje u evaluaciji standarda podrške SOS majkama/SOS roditelju;
 • Mjesečno izvještava Kooridinatora/icu o posjetama porodicama i provedenim aktivnostima;
 • Analizira školski uspjeh djece, prati ga i pravi plan podrške prema analizi;
 • Vodi pedagošku administraciju/evidenciju;
 • Sarađuje sa školama, klubovima i drugim institucijama i NV organizacijama važnim za kvalitetan razvoj djece;
 • Sarađuje sa donatorima, partnerima, prijateljima SOS porodice.

Politika zaštite djece

 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima;
 • Razvija akcioni plan za unapređenje zaštite djece u skladu sa preporukama audita, procjene rizika, mapiranja
 • Reagira na sve prijavljene zabrinutosti i incidente u programu;
 • Ažurno vodi dokumentaciju i priprema kvartalne izvještaje realizaciji aktivnosti.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

 • VSS psihologija, pedagogija, socijalni rad, defektologija;
 • Iskustvo rada u programima podrške razvoju djece i mladih u trajanju od najmanje pet godina;
 • Snažan interes za rad s djecom i mladima;
 • Osnovno poznavanje engleskog jezika;

Vozačka dozvola B kategorije;

 • Poznavanje rada na računaru;
 • Dobro poznavanje zakonske regulative i funkcionisanja socijalnog sektora u BiH;
 • Poznavanje UN Konvencije o zaštiti prava djeteta;
 • Visok nivo komunikacijskih vještina.

Oglas ostaje otvoren do 27. oktobra 2021. godine.
Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda
Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju STRUČNI SARADNIK/CA U TIMU ZA RAZVOJ DJECE“. Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/ Nepotpune prijave neće se razmatrati. Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.