Skupština TK jednoglasno podržala Finansijski plan Službe za zapošljavanje TK

Skupština Tuzlanskog kantona u petak je jednoglasno usvojila Finansijski plan Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Riječ je o finansijskom planu u iznosu od 29 miliona 740 hiljada KM,  prilikom čije izrade su korištene ekonomske smjernice i preporuke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade TK kao i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Podsjetimo i to da će Finansijski plan za 2019. godinu biti za tri posto veći nego ovogodišnji.