Skladištar – 1 izvršilac

Na osnovu odluke direktora Društva od 14.11.2018. godine INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo raspisuje:

OGLAS
za prijem u radni odnos

za sljedće radno mjesto:
Skladištar – 1 izvršilac, sa mjestom rada u Tuzli

Opis posla:

– Skladištar u protočnom skladištu Express transporta

Potrebni uslovi:

– SSS/III stepen, smjer saobraćajni ili drugi odgovarajući smjer
– najmanje l godina radnog iskustva, prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima
– poznavanje rada na računaru
– poznavanje rukovanja viljuškarom (prednost imaju kandidati koji imaju položen stručni ispit za rukovanje viljuškarom)
– poželjna preporuka ranijeg poslodavca

Prijave sa dokaziroa o ispunjavanju uslova sa krćeom biografijom slati na adresu:

Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
Halilovići 12
71 000 Sarajevo

iii na fax 033/468-154 ili na e-mail adresu amila.korman@intereuropa.ba

Konkurs objavljen 14.11.2018. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objave.