Sisecam Soda Lukavac: Bachelor kriminalistike/kriminologije/sigurnosti/Bachelor of criminal science/criminology/security

Şişecam je jedan od najvećih globalnih investitora u Bosni i Hercegovini. Vodeći se proizvodnom politikom utemeljenoj na visokim performansama kao i konstanom razvoju. Şişecam je u okviru svojih inostranih ulaganja, svoje prvo ulaganje u Bosni i Hercegovini ostvario kupovinom Fabrike Sode Lukavac u procesu privatizacije 2006. godine. Društvo Şişecam posluje na 4 kontinenta, u 14 država, ima 44 fabrike i zapošljava skoro 22.000 radnika. Ostvaruje prodaju u više od 150 zemalja u svijetu. Şişecam u svojim fabrikama u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Turskoj ostvaruje ukupnu godišnju proizvodnju od 2,2 miliona tona sode. Şişecam je četvrti najveći proizvođač sode u Evropi, a osmi u svijetu.

Sisecam soda Lukavac d.o.o. je jedna od najuspješnijih privatizacija u Bosni i Hercegovini, i dobitnik je nagrada za “Najuspješnijeg stranog investitora” izdate od strane Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), dobitnik prestižne “Silver Stamp” nagrade kao rezultat mnogobrojnih uspješnih aktivnosti. Sisecam soda Lukavac d.o.o. u okviru tradicionalnog izbora 100 najvećih u BiH u organizaciji Poslovnih novina dugi niz godina zauzima vodeće pozicije za: „Velika preduzeća po ukupnom prihodu”, „Velika preduzeća po izvozu” i „Velika preduzeća po neto dobiti”.

Zajednica, koja opskrbljuje veliku većinu svojih sirovina iz zemlje i izvozi cjelokupnu proizvodnju u inostranstvo, predstavlja dodatnu vrijednost za privredu Bosne i Hercegovine. Tri osnovna proizvoda su teška soda, laka soda i soda bikarbona koji se koriste kao sirovine za industrijsku proizvodnju stakla i deterdženata, kao i proizvodnju hemijskih supstanci, tekstila, sistema za preradu vode, te u sektorima hrane i hrane za životinje.

Traže kandidata koji će biti dio kompanije na sljedećoj poziciji:

 • Rukovodilac sigurnosti

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

 • Bachelor kriminalistike/kriminologije/sigurnosti;
 • Minimalno 2 godine iskustva u struci;
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru: MS Office paket (Excel, Word, Powerpoint, MS Project), poželjno poznavanje rada u SAP sistemu, ostale vještine su poželjne;
 • Poželjno posjedovanje certifikata o položenom ispitu za obavljanje poslova Odgovornog lica;
 • Umijeće organiziranja, komuniciranja i planiranja;
 • Samoinicijativa.

Poslodavac nudi:

 • izazovno okruženje;
 • mogućnost izgradnje zavidne karijere;
 • fleksibilne beneficije koje se temelje na vještinama kandidata.

Ako mislite da ispunjavate potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na navedenom radnom mjestu, imate adekvatna stručna znanja, spremni ste za dinamičan i odgovoran posao, dodatna stručna usavršavanja, stimulacije i profesionalan razvoj dostavite svoj CV elektronskim putem preko linka: Prijava na oglas.

Vaše prijave možete dostaviti i poštom na:

Sisecam Soda Lukavac doo

Prva Ulica br.1

75300 Lukavac,

Tuzlanski kanton, BiH

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

„Sisecam Soda Lukavac“ d.o.o.

Prva Ulica br.1

75300 Lukavac

ADVERTISEMENT

For admission to work in Lukavac

BACHELOR OF CRIMINAL SCIENCE/CRIMINOLOGY/SECURITY

About us:

Şişecam which has undertaken major efforts to become a global player is one of the biggest investors in Bosnia and Herzegovina. Şişecam is a company that adds value to production through its high-quality performance and offering continuously improvement.​ Guided by a production policy based on high performance as well as constant development, Şişecam, as part of its foreign investments, made its first investment in Bosnia and Herzegovina with purchase of Soda Lukavac Factory in privatization process in 2006. Şişecam Group is one of the world's leading producers with production operations located in 14 countries on four continents and about 22,000 employees. Şişecam records sales in over 150 countries around the world. Şişecam has a total annual production of 2.2 million tons of soda in factories in Bosnia and Herzegovina, Bulgaria and Turkey. Şişecam became the fourth largest producer of soda in Europe, and the eighth in the world.

Sisecam soda Lukavac Ltd. is one of the most successful privatizations in Bosnia and Herzegovina. Our commitments were recognized by „Investor of the Year“ award, which was given by a state institution, Foreign Investment and Promotion Agency (FIPA). Also, Sisecam soda Lukavac Ltd. was awarded in with country’s prestigious “Silver Stamp” prize in consequence of its successful operations. Sisecam soda Lukavac Ltd. continuously has been ranked as one of the biggest exporter, as well as company total income and net profit in Bosnia and Herzegovina in the last a few years within traditional selection of 100 largest company in Bosnia and Herzegovina by “Poslovne novine – Business newspaper”. Company, which creates significant added value for Bosnia and Herzegovina economy, by purchasing most of its raw materials locally, at the same time exporting all products.

Şişecam’s main products dense and light soda and sodium bicarbonate primarily target glass industry, in addition to detergent and chemicals producers, as well as the paper, textiles, water treatment, food and animal food sectors.      

We are looking for candidate who will be part of our company for the following position:

 • Security Supervisor

Major requirements:

 • Bachelor of Criminal Science/Criminology/Security;
 • Minimum 2 years of professional experience;
 • Knowledge of English is obligatory;
 • Computer skills: MS Office (Excel, Word, Powerpoint, MS Project), command in SAP would be an asset, other computer skills would be an asset;
 • Certificate for performing duties of Responsible person is desirable;
 • Good communication, planning and organizing skills;
 • Self-initiative.

We offer You:

 • challenging environment;
 • strong and attractive career possibilities in the long run;
 • flexible benefit package based on the skills of the candidate.

If you think that you fulfill the aforementioned conditions, if you have adequate expertise and feel ready for dynamic and responsible job, further vocational training, incentives and professional development submit a CV electronically to link: Prijava na oglas.

You can also send your CV by post:

Address:

Sisecam Soda Lukavac doo

Prva Ulica br.1

75300 Lukavac,

Tuzlanski kanton, BiH

Ad will be open 10 days from the date of publication.