Širbegović Inženjering: Oglas za prijem na stručno osposobljavanje

Širbegović Inženjering d.o.o Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem na stručno osposobljavanje:

Armirač – 35 izvršilaca

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove :

– Završena osnovna ili srednja stručna sprema

Kandidati bi imali mogućnost stručnog osposobljavanja na poslovima armirača, te bi firma iste uputila na sticanje uvjerenja o stručnom osposobljavanju armirača.

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj tel : 035/700-968.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži krug biće pozvani na razgovor.

Prijave slati na adresu :
“Širbegović Inženjering” doo Gračanica , ul.Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH.
Kontakt telefon: 035/700-968 ili putem E-maila : personal@sirbegovic.com.