Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica: Diplomirani pravnik – 1 izvršilac

Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciju:

 • Diplomirani pravnik – 1 izvršilac

Uslovi:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke
 • Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci
 • Položen pravosudni ispit
 • Aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski i/ili njemački jezik)
 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Izražene komunikacijske sposobnosti
 • Visoka motivisanost i želja za učenjem
 • Izražene sposobnosti timskog rada
 • Efikasnost, samostalnost i odgovornost u radu
 • Vozačka dozvola “B” kategorije

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju i motivaciono pismo.  Svi traženi dokazi mogu biti kopije.

Više informacija putem telefona na broj 035 700 968.

Prijave slati na adresu “Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica , ul. Branilaca grada bb, 75320 Gračanica, BiH.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Napomena: Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i uđu u uži krug biće pozvani na razgovor.