Širbegović Inženjering: Armirač – 10 izvršilaca

Širbegović Inženjering doo Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Armirač – 10 izvršilaca.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove :

      –    Odgovarajuća stručna sprema

      –    Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 035/700-968.

Prijave slati na adresu:

“Širbegović Inženjering” d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb, 75320 Gračanica

e-mail : personal@sirbegovic.com.