Savjetnik za prodaju proizvoda stanovništva – 1 izvršilac

Addiko Bank d.d raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Savjetnik za prodaju proizvoda stanovništva – 1 izvršilac

Mjesto rada: Tuzla

Uslovi:

SSS/VŠS/VSS
1 godina radnog iskustva,
vještine komuniciranja i pregovaranja,
poznavanje rada na računaru i engleskog jezika

Odgovornosti

Prezentacija i aktivna prodaja (tekućih računa, depozita, dozvoljenih prekoračenja, kredita, trajnih naloga, debitnih i kreditnih kartica, sms, internet bankarstvo)i ostalih proizvoda i usluga u skladu sa procedurama Banke,
Interaktivan kontakt sa klijentima, redovno praćenje i identifikacija potencijalnih klijenata, informisanje klijenata o vrstama i uslovima kredita, depozita , paketa i ostalih proizvoda Banke,
Akviziranje i animiranje postojećih i novih klijenata u cilju proširenja baze klijenata (B&W, Mikromarketing aktivnosti, akvizicije zaposlenika COR/PUB i Mikro klijenata)
Aktivno učešće u provodjenju internih kontrola poslovnica
Preuzimanje aktivnosti i aktivno participiranje u provodjenju programa pranja novca
Obrada zahtjeva klijenata (prijem i obrada kreditnih zahtjeva, provodjenje transakcija)
Administriranje i rješavanje reklamacija klijenata,
Preuzimanje aktivnosti i aktivno participiranje u provođenju programa sprječavanja pranja novca,
Primjena i implementacija SFE alata i praksi,
Primjena i implementacija SQ standarda u svakodnevnom radu i komunikaciji sa klijentima

Prijave na oglas putem ovog LINKA

Oglas ostaje otvoren do 20.3.2019

Oglas preuzet sa stranice posao.ba