Rukovodilac sektora za finansije i računovodstvo – 1 izvršilac

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17, 4/18), raspisuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeće radno mjesto:

1. RUKOVODILAC SEKTORA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO………….1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. VSS/VII stepen, završen ekonomski fakultet
2. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima finansija i računovodstva, bankarstva, a od toga najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima u proizvodnim kompanijama
3. Posjedovanje licence samostalnog računovođe
4. Napredno poznavanje rada na računaru
5. Iskustvo u radu sa računovodstvenim programima u kompjuteriziranoj sredini (ERP sredina)
6. Aktivno znanje engleskog jezika
7. Poznavanje zakonske regulative u oblasti poreza, finansija i računovodstva
8. Posjedovanje dobrih poslovnih odnosa sa finansijskim institucijama sa iskustvom u pribavljanju kredita za preduzeće
9. Izražene liderske sposobnosti
10. Izražena odlučnost i jake komunikacijske vještine
11. Odlične organizacione sposobnosti
12. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju do sada obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa pratećim dokumentima kojima dokazuju ispunjavanje uslova iz ovog konkursa (kopija diplome, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika, eventualno certifikat samostalnog računovođe i ostale certifikate) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (23.07.2019.- 06.08.2019. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.