REFERENT ZA NABAVU USLUGA – 1 izvršilac

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

1. REFERENT ZA NABAVU USLUGA…………………………………………………………1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

1. SSS/IV stepen, završena srednja škola tehničkog ili društvenog usmjerenja,
2. Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima nabave, ali nije presudno
3. Aktivno znanje engleskog jezika u pisanoj i usmenoj formi, a aktivno znanje još jednog ili više jezika će se dodatno vrednovati (prednost za njemački jezik)
4. Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office),
5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju,
7. Poželjna vožačka dozvola “B” kategorije

Kandidati su obavezni uz prijavu (motivacijsko pismo) sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada (CV).
Prijavu (motivacijsko pismo) na konkurs i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada (CV) obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (ovjerene kopije diploma o završenom školovanju, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o poznavanju engleskog jezika, i sl.), potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objave javnog konkursa (09.02.-16.02.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.