Radnik (pripravnik ili sa radnim iskustvom) za rad na pilani i pogonu za lijepljenicu na jednostavnim drvoprerađivačkim poslovima – 3 izvršioca

IVADO d.o.o Gračanica raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Radnik (pripravnik ili sa radnim iskustvom) za rad na pilani i pogonu za lijepljenicu na jednostavnim drvoprerađivačkim poslovima – 3 izvršioca

Radni odnos je na određeno vrijeme do šest (6) mjeseci, sa mogućnošću zaposlenja na neodređeno vrijeme

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

Da imaju završenu osnovnu ili srednju školu
Da su spremni na timski rad

Zainteresovani kandidati trebaju izvršiti prijavu u pilani „IVADO” d.o.o. koja se nalazi u Donjoj Orahovici

Kontakt: 061 223 270 ili 061 140 297

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta