Radionica: Jačanje strateškog komuniciranja javnih službi za zapošljavanje

Projekat zapošljavanja mladih YEP organizovao je radionicu za zaposlenike javnih službi za zapošljavanje Bosne i Hercegovine, a koji obavljaju poslove odnosa s javnošću i rukovodioce sektora za posredovanje. Tema radionice bila je “Jačanje strateškog komuniciranja javnih službi za zapošljavanje (JSZ)”.

Edukacija “Jačanje strateškog komuniciranja” podijeljena je u pet tematskih cjelina i planirano je da budu obrađene u toku 2019. godine. Prva radionica održana je 27. i 28. februara u Sarajevu, a tematska cjelina o kojoj je govoreno bila je “Strateško komuniciranje, interne i eksterne komunikacijske vještine i alati”.

U narednom periodu na radionicama “Strateškog komuniciranja” akcenat će biti na:

– Izradi vlastitih komunikacijskih strategija JSZ
– Implementaciji Komunikacijske strategije
– Pripremi i samostalnoj implementaciji Komunikacijskih planova unutar JSZ
– Evaluaciji realizovanih komunikacijskih planova i feedback-u na implementirane aktivnosti.

Naredni radni sastanak planiran je za april 2019. godine.