PZU Lječilište “Aqua Bristol” Tuzla: Konkurs za prijem radnika u radni odnos

PZU Lječilište “Aqua Bristol” Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

 1. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršilac;
 2. Ljekari spremni za specijalizaciju u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršilac.

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju
 • Posebni uslovi:
 • VSS- završen medicinski fakultet
 • Položen specijalistički ispit (za poziciju broj 1)
 • Radno iskustvo u struci
 • Posjedovanje licence za samostalni rad, izdate od nadležne ljekarske komore
 • Poznavanje engleskog jezika

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su pouzdani i motivisani za rad,
 • Da su spremni da rade u timovima,
 • Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

Poslodavac nudi:

 • Dinamično i podsticajno radno okruženje spremno da podrži vrijedne i angažovane kolege
 • Plaća po dogovoru

Potrebna dokumenta:

Prijava na oglas koja treba da sadži ime i prezime, prebivalište odnosno adresu stanovanja i kontakt – telefon kandidata.

Biografija kandidata

 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu (kopija)
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (kopija) za kandidate pod brojem 1.
 • Licencu za samostalni rad izdata od nadležne ljekarske komore (kopija)
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva za poziciju 2.

Napomena:

Neblagovremene, nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu na oglas dostaviti na e-mail adresu direktor@unibristol- tuzla.ba

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.