Projekat zapošljavanja mladih (YEP)/Kampanja: Žene su iste kao muškarci – samo manje vrijedne

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske, je tokom 2018. godine kroz YEP Inkubator poslovnih ideja podržao osnivanje preko 120 biznisa u Bosni i Hercegovini od čega je 48% žena preduzetnica. Tokom realizacije ove aktivnosti uočen je niz prepreka i stereotipa sa kojima se preduzetnice u BiH susreću što u velikoj mjeri otežava njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada.

U saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH pokrenuta je kampanja „Žene su iste kao muškarci – samo manje vrijedne“, čime se skreće pažnja na problem rodnih stereotipa kroz koje se uloga žena svodi na tradicionalnu ulogu, a kao jedan od najočiglednijih rezultata je evidentan problem nedovoljnog učešća žena na tržištu rada.

Lica kampanje su 6 žena, 6 uspješnih preduzetnica, profesorica, menadžerica:

1. Olivera Torbić, dizajnerka i preduzetnica iz Prijedora vlasnica modnog brenda Burzika Unique

1200x630-03

2. Maja Zirojević Bužo, finansijska menadžerica GOPA mbH iz Sarajeva

1200x630-02

3. Šaha Ćasurović, preduzetnica, poslastičarka i vlasnica biznisa „Šaha Torte“ iz Živinica

1200x630-05

4. Naida Bajrić, pravnica, preduzetnica i vlasnica Administrativno-pravnog ureda „Bajrić“ iz Lukavca

1200x630-06

5. Kovačević dr. Jasna, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

1200x630-04

6. Amila Rikert, logopedica, vlasnica Privatne predškolske ustanove “Vrtić Čarolija” iz Lukavca

1200x630-01

Kampanja se realizuje od 03.07. do 03.08.2019.godine, i lansirana je u sklopu Transnacionalnog događaja projekta Women in Business koji, u Bosni i Hercegovini realizira Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Zašto baš ova kampanja?

Iako se u posljednje vrijeme smanjuje stopa nezaposlenosti, u Bosni i Hercegovini ona je i dalje jedna od najviših u Evropi. Anketa o radnoj snazi 2018 otkriva tamnu stranu diskriminacije u kojoj su žene u nepovoljnijem položaju po svim parametrima, a ima ih nešto više od muškaraca u radnoj snazi (1.227.000). Od ukupnog broja žena koje čine radnu snagu njih 46% završava samo osnovnu školu i ne nastavljaju školovanje. Na ovom pokazatelju se gradi niz drugih činjenica sa dugoročnim posljedicama, poput činjenice da je od ukupnog broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini (822.000) tek 37% žena (307.000) ili da 70% (841.000) radno sposobnih žena uopšte ne traži posao.

Kroz kampanju se ukazuje da je današnje društvo, prepuno stereotipa, ženu opteretilo nevidljivim i neplaćenim poslovima, muškarca stavilo u centar ekonomskih zbivanja. Kroz 6 priča koje se dešavaju u realnom vremenu oko nas se šalju poruke da žene danas rade gotovo tri puta više neplaćenog posla u domaćinstvu od muškaraca dok, niti jedan nezaposleni muškarac u BiH ne izjašnjava da se bavi kućnim poslovima; žene predstavljaju nosioca visoko akumulativnih, radno intenzivnih i malo plaćenih industrija, čak i žene koje imaju visoku stručnu spremu su u zabrinjavajuće značajnijem broju nezaposlene u poređenju sa muškarcima, muškarci na rukovodećim pozicijama imaju u prosijeku duplo veće plate od žena na istim pozicijama.

A sve se to opravdava dobro poznatim stereotipima da je ženino mjesto u kuhinji ili onim da žene „treba da se bave djecom“.