Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje: Produženi javni poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama

Pozivamo nezaposlene osobe, koje su prijavljene na biroima za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz podršku Ambasade Švedske.

Kakvu vrstu podrške mogu očekivati nezaposlene osobe:  

 • Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja
 • Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika itd.
 • Obuku za ponuđeni posao
 • Podršku u otklanjanju prepreka za pronalaženje posla kao što su prijevoz, briga o djeci i sl. 

Ko može dobiti podršku projekta?

U skladu sa ciljanim skupinama projekta, podrškom projekta bit će obuhvaćene osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su prijavljeni na birou za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom ili Hercegovačko-neretvanskom kantonu i
 • Dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mladi od 18 do 29 godina ili žene bez obzira na dob, bez univerzitetskog obrazovanja
 • Mladi od 18 do 29 godina ili žene bez obzira na dob koji su ostali bez posla tokom pandemije virusa COVID-19, svih nivoa obrazovanja

Bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite.

Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.

Ovaj poziv ostaje otvoren do 31.08.2020.

Poziv može biti produžen ili ponovljen ukoliko se ukaže potreba u skladu sa projektom.

Zaštita ličnih podataka:

Vaše lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za projekat, a u svrhu učešća u projektu, pohranjujemo u bazu MojPosao.ba i koristimo ih u svrhu definisanu projektom što znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

O agenciji za posredovanje pri zapošljavanju Kolektiv (MojPosao.ba)

Kolektiv (MojPosao.ba) je rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 30.06.2009. dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju. Dozvola je obnovljena 2018. godine te smo upisani u registar privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanje pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Dozvola uključuje: 

 • Posredovanje u zapošljavanju
 • Savjetovanje i informiranje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja 
 • Organiziranje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba
 • Profesionalno usmjeravanje, informiranje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje. 

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, u sudskom registru Kolektivu upisana je djelatnost agencija za zapošljavanje. 

Kompletno poslovanje usklađeno je sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Evropskom uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR) te su baze ličnih podataka upisane u glavni registar Agencije za zašitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. 

Napomene: 

Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera,  u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta projekta.

U slučaju velikog broja prijava, podrškom ne mogu biti obuhvaćene sve osobe koje se prijave na osnovu ovog javnog poziva s obzirom na ograničene kapacitete projekta. U tom slučaju, izbor korisnika projekta izvršit će se slučajnim odabirom.

Vašu prijavu na javni poziv popunite klikom na link PRIJAVI SE OVDJE

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave na javni poziv možete nas pozvati na tel: 033 586 316 

Lokacija: Sarajevski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton

Broj izvršilaca: 2500

Datum objave: 18.08.2020. godine

Trajanje oglasa: 14 dana (ističe 01.09.2020. )

Izvor: MojPosao.ba