Program poticanja zapošljavanja 2023: Liste poslodavaca po Javnom pozivu od 24.7.2023. godine

Liste poslodavaca koji su aplicirali na Program poticaja zapošljavanja 2023, po Javnom pozivu od 24.7.2023. godine: