Prilika za sticanje uvjerenja o poznavanju engleskog jezika po umanjenoj cijeni za nezaposlene osobe i studente

Kao društveno odgovorna obrazovna institucija, CES Tuzla pruža priliku nezaposlenim i studentima da pristupe polaganju ispita u svrhu dobijanja Uvjerenje o poznavanju iz engleskog jezika po umanjenoj cijeni radi prijave na konkurse.

Osnovne informacije:

• Potrebno uraditi test i na osnovu rezultata testa škola izdaje Uvjerenje o poznavanju iz engleskog jezika,
• Test se sastoji od 60 pitanja i osmišljen je da na precizan način utvrdi nivo na kojem se kandidat nalazi,
• Test se radi na sistemu zaokruživanja,
• Uvjerenje o poznavanju iz engleskog jezika se izdaje u tri orginalna primjerka.

Prijavu za testiranje možete izvršiti na broj:
061 858 898 ili
na mail: cambridgetz@cambridgeschool.ba