PRILIKA ZA EDUKATORE: USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača poljoprivrednog sektora

Projekat USAID/Sweden FARMA II je rapisao Javni poziv, program dodjele bespovratnih finansijskih sredstava – grantova neprofitnim, profitnim, istraživačkim i akademskim organizacijama, a sve u cilju pružanja podrške inovativnim idejama, te novim tehnologijama, analizama, konferencijama, radionicama, publikacijama, istraživanjima, studijskim putovanjima, obukama i seminarima.

Više detalja i Javni poziv možete pogledati na web stranici Projekta www.farmabih.ba

Takođe, zainteresovani aplikanti o uslovima i načinu apliciranja mogu dobiti upute na Informativnom sastanku koji  FARMA II projekat organizuje u BH gradovima.

Informativni sastanak u Tuzli planiran je za 27. mart 2019. godine u period od 10:00 do 12:00 sati, u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla (Trg slobode bb).