Prezentovan Nacrt strateškog plana JU Službe za zapošljavanje TK

Pomoćnik direktora za podsticaje, posredovanje u zapošljavanju i ekonomske poslove Službe za zapošljavanje TK, Miralem Softić danas je interno predstavio Nacrt strateškog plana JU Službe za zapošljavanje TK za period 2019 – 2023.

Izrada Strateškog plana trajala je nekoliko mjeseci, te su detaljno analizirane sve snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje prema kojima su određeni i strateški ciljevi i način praćenja realizacije istih.

Radna grupa za izradu plana imala je kontinuiranu podršku od partnerskog projekta Projekta zapošljavanja mladih YEP.