Prezentacija YEP Inkubatora poslovnih ideja u Kladnju

Općina Kladanj jedna je od 33 lokalne zajednice sa kojima je Projekat zapošljavanja mladih YEP uspostavio saradnju na implementaciji aktivnosti u okviru Inkubatora poslovnih ideja kako bi se uz podršku YEP-a, općina i službi za zapošljavanje ohrabrili mladi da preduzmu korake ka uspostavi vlastitih biznisa i na taj način riješili svoj status, ali i doprinijeli ekonomskom razvoju.

Tokom ove sedmice u Kladnju je održana prezentacija YEP Inkubatora poslovnih ideja za osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK – Biroa Kladanj.

Javni poziv za ovu općinu bio je produžen, ali je zbog slabog odziva procijenjeno da je potrebno pojačati aktivnosti kako bi se osigurao dovoljan broj aplikanata za učešće u programu.

Kroz Inkubator, učesnicima će se osigurati podrška u vidu jačanja ličnih poduzetničkih kapaciteta, razvoja modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničke implementacije proizvoda i/ili usluga, te mentorstva u registriranju i razvoju posla. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje poslove predstaviti stručnoj komisiji.

Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa, te mentorsku podršku u oblastima u kojim se za to prepozna potreba.