Planirana obuka za 20 mašinskih tehničara iz Gradačca

Predstavnici UNDP-a 14.11.2018. godine posjetili su Biro za zapošljavanje Gradačac, a u okviru projekta „Osnivanje Trening centra za stručno osposobljavanje u sjevernoj Bosni“.

Na sastanku je razgovarano o stanju na evidenciji Biroa, posebno kada je riječ o broju mašinskih tehničara, ali i mašinskih tehničara ženske populacije. Predstavnike projekta posebno su zanimali mladi od 18 do 30 godina.

U novoosnovanom Trening centru planirana je obuka za oko 20 mladih mašinskih tehničara u trajanju od 5 mjeseci. Obuka bi trebala početi u martu 2019. godine nakon koje bi polaznicima bilo osigurano potpisivanje ugovora o radu sa nekim od gradačačkih privrednika.

Projekat „Osnivanje Trening centra za stručno osposobljavanje u sjevernoj Bosni“ implementira Općina Gradačac, UNDP, Turska razvojna agencijom (TIKA) i privrednici iz Gradačca, čiji je cilj rješavanje nedostatka radne snage, te osposobljavanje kvalifikovanih radnika za rad u proizvodnji metala i automobila, preradi drveta i tekstilnoj proizvodnji.

U BUTGEM trening centru u Bursi u Turskoj 10 mladih Gradačačana već je završilo prekvalifikaciju i  5 radnika koji su obučeni za kompleksnije poslove, nakon čega su zaključili ugovore o radu kod poslodavaca u Gradačcu. U istom centru, posebnu obuku prošlo je i 5 edukatora koji će obučavati polaznike u Trening centra za stručno osposobljavanje u Gradačcu.

Prostorije Trening centra nalaze se u adaptiranom starom srednjoškolskom centru u Gradačcu.